PRESSRÖSTER

"Sång och tal blandas. Inlevelsen är total. Det är medryckande. Sen noterar man med tacksamhet att Kristersson flitigt använder ett av de bästa medel dramatikern känner: humor. Sättet att använda och förändra rösten, inte minst olika dialekter, gör att berättandet blir ständigt medryckande och aldrig monotont. Dramatiken i berättandet understryks med begåvning och finess av Fredrik Myhr på slagverk."
Ulf Persson, Skånska Dagbladet

"Gilgamesh - han som vägrade dö visade sig vara en minimalistisk föreställning om man ser till antalet agerande: Sven Kristersson och Fredrik Myhr på scengolvet och Karim Rashid, regissören själv, vid ljusbordet. Dessa tre bjuder emellertid på en - ja, faktiskt - oförglömlig föreställning. Sven Kristersson är sångartisten. Men han inte bara sjunger. Han är berättaren som för handlingen framåt, han gestaltar samtliga personer i eposet (...) Fredrik Myhr sätter pricken över i. Med slagverkarens inneboende känsla för rytm har han lagt en pulserande ram kring hela föreställningen".
Docent Bengt Knutsson, Vetenskapssocieteten, Lunds Universitet
"I det här musikaliska monodramat tar oss musikerna smidigt från en stämning till en annan, och skapar i åskådarens fantasi i bilder av miljöer ur berättelsen som publiken faktiskt inte ser på scenen. (...) Det är en föreställning som med sin enkla scenografi och ständiga förvandlingar hela tiden utmanar publiken."
Chaleb Alshahbandar, Azzaman, London
"Sven Kristersson, som ensam spelar alla roller, är en mycket mångsidig skådespelare, med en energi som rycker med. Med Fredrik Myhrs slagverk som bakgrund blir helhetsupplevelsen både intim och intensiv. Jag kommer på mig själv med att imponeras av det faktum att det går att bringa så mycket liv i en fyra tusen år gammal text./…/
Och rent tematiskt känns Gilgamesh /…/ kusligt aktuell. Jakten på evigt liv och ungdom pågår väl fortfarande?"

Nanna Johansson, Gefle Dagblad
I rampljuset står Sven Kristersson, med en lång trästav och en filt som enda rekvisita. … På scenen finns även slagverkaren Fredrik Myhr som effektfullt ackompanjerar Kristerssons berättelse med en mängd olika föremål till sin hjälp.
Kristerssons tolkning av de olika karaktärerna ger upphov till många skratt och pjäsen präglas av en smått humoristisk ton - i kontrast till de starka och tunga teman den behandlar. … Kristerssons uttrycksfulla kroppsspråk och starka inlevelse gör resultatet mycket minnesvärt.
Samtidigt som historien som berättas och världen vi lever oss in i under föreställningens gång är så långt ifrån den verklighet vi lever i idag, görs den i hög grad aktuell genom sitt framförande och dess tidlösa existentiella karaktär.
Hujådå, assyriska riksförbundets tidskrift
Gilgamesh Medverkande Föreställningsdatum Köp föreställningen