MEDVERKANDE
Karim Rashid
är född i Irak där han undervisat i scenframställning vid Babylon Academy of Fine Arts. Som skådespelare har han ägnat sig åt både film och teater, och erhållit en rad utmärkelser. Som regissör har han skapat flera kontroversiella uppsättningar i Bagdad, bl a av Strindbergs pjäser. Efter att ha fortsatt arbeta i Jordanien, Egypten och Tunisien kom han så småningom till Sverige. Han har i sina föreställningar ofta ägnat sig åt formförnyande teater i experimentiell anda, genom att kombinera samtida europeisk och orientalisk teatertradition.

Sven Kristersson
har genom åren arbetat som sångartist, pedagog, teaterkompositör och opera-översättare. Våren 2004 gestaltade han musikern John Dowland i den egna pjäsen Jag, jag och bara jag! på Konsthallsscenen i Malmö. Dessförinnan gjorde han en ståupptragedi kring Franz Schuberts Winterreise. Han skriver också sånger i litterär vistradition, som på den nyligen utkomna CD:n Chamber Samba. Sven Kristersson är lärare vid Musikhögskolan i Malmö, och föreställningen om Gilgamesh ingår i hans forskningsarbete kring musikaliskt berättande vid Musikhögskolan i Göteborg.
www.svenkristersson.se

Tina Quartey
är en slagverkspionjär inom svensk folk- och världsmusiktradition, och har spelat med ledande artister på området och turnerat internationellt. Hon har studerat musikvetenskap och antropologi på Lunds Universitet och brasilianskt slagverk i Brasilien, liksom afrokubanska slagverkstraditioner i Havanna och New York. Hennes intresse för teatermusik har utvecklats genom studiet av förbindelsen mellan rit och teater, något hon undersökt i produktioner som Elefantguden av författaren Ulf Stark, liksom vid Folkteatern i Gävleborg tillsammans med skådespelerskan Kapila Venu som arbetar i den indiska kuttyatamtraditionen från Kerala.
Press Föreställningsdatum Köp föreställningen Gilgamesh